Výsledky vyhľadávania pre voš ces

AFRO účes typický kučeravosťou vlasov, druh účesu, africký účes (hovor.)
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
BEZÚHONNOSŤ čestnosť, férovosť, poctivosť
FÉROVOSŤ bezúhonnosť, čestnosť, poctivosť
CHTÍČ chtivosť, po česky
KOCVÁR slovenský metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku (Mikuláš, 1927-2006)
KONIPAS vták trasochvost, po česky
KVALT zhon, náhlivosť, po česky
LENOST lenivosť, po česky
MŠICE voška, po česky