Výsledky vyhľadávania pre vo výpočtovej technike dávka

BATCH vo výpočtovej technike dávka, celok hromadne spracovávaných dát