Výsledky vyhľadávania pre vodca anglický

ACOLYTE sprievodca, po anglicky
AUTHOR sprievodca, po anglicky
BUSMAN sprievodca, po anglicky
COURIER sprievodca, po anglicky
CROMWELL anglický štátnik, vodca anglickej revolúcie (Oliver, 1599-1658)
FUHRER vodca, po anglicky
CHIEF vodca, po anglicky
KETT vodca povstania anglických sedliakov
LEADER veliteľ, vodca, líder po anglicky