Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vodneho toku

BIFURKÁCIA rozdelenie vodného toku na dve ramená
BIFURKÁCIA rozdvojenie orgánu, napr. aorty, priedušnice a pod., rozvetvenie, rozštiepenie, rozdvojenie, rozdelenie vodného toku na dve ramená, rozdelenie vyučovacieho procesu na vetvy, napr. humanitnú a prírodovednú
HYDROMETER prístroj na meranie rýchlosti vodného toku
PONOR miesto vniku vodného toku pod zem (geol.)
VODOPÁD prudký pád vodného toku