Výsledky vyhľadávania pre vojenská povel

KOMANDO povel, rozkaz, velenie, veliteľská právomoc, menší vojenský útvar osobitného určenia, špeciálna vojenská jednotka