Výsledky vyhľadávania pre vojenský utva

BRIGÁDA vyšší vojenský útvar
KOHORTA vojenský útvar rímskych légií
KOMANDO povel, rozkaz, velenie, veliteľská právomoc, menší vojenský útvar osobitného určenia, špeciálna vojenská jednotka
PLUK samostatný vojenský útvar
PLUK vojenská jednotka, vojenský útvar
PRÁPOR vojenský útvar
vojenský útvar (skr.)