Výsledky vyhľadávania pre vojenska jednotka

BATALIÓN väčšia vojenská jednotka (zastar.)
ČATA vojenská jednotka
DIVÍZIA vojenská jednotka
GARDA oddiel telesnej stráže, elitná vojenská jednotka, oddiel ozbrojených dobrovoľníkov
KOMANDO povel, rozkaz, velenie, veliteľská právomoc, menší vojenský útvar osobitného určenia, špeciálna vojenská jednotka
LÉGIA rímska vojenská jednotka
LÉGIA v starovekom Ríme pešie vojsko, v novodobých dejinách dobrovoľnícke vojsko, vojenská jednotka, v prenesenom zmysle zástup, dav, rád, napr. Čestnej légie
PLUK vojenská jednotka, vojenský útvar
ROTA najmenšia vojenská jednotka
ROTA vojenská jednotka