Výsledky vyhľadávania pre vojenskej

ATLAS Abbreviated Test Language for Avionics Systems, nástroj na testovani e vojenskej avioniky (angl.skr.)
AUTOPARK dopravné prostriedky jednej organizácie alebo vojenskej jednotky
DEMILITARIZÁCIA zákaz udržovania a rozširovania vojenskej sily na určitom území
FURÁŽKA druh ruskej vojenskej čiapky
GALÉRA druh vojenskej lode
IDEE naša výstava vojenskej techniky
IDEE slovenská výstava vojenskej techniky
JUNTA zbor, výbor, v Latinskej Amerike a v španielsky hovoriacich krajinách označenie časovej vlády, najčastejšie vojenskej
KADET začiatočník, nováčik, kedysi dôstojnícky čakateľ, žiak vojenskej dôstojníckej školy, krasokorčuliarsky skok
KADET žiak vojenskej akadémie