Výsledky vyhľadávania pre vojensky velitel

EXARCHA byzantský vojenský veliteľ
GROMOV ruský vojenský veliteľ a politik (Boris, *1943)
HAJTMAN vojenský veliteľ (hist.)
HAMILKAR BARKAS kartáginský politik a vojenský veliteľ (asi 290-229 pred Kr.)
HAMILKARBARKAS kartáginský politik a vojenský veliteľ (asi 290-229 pred Kr.)
HANNIBAL kartáginský politik a štátnik, ktorému sa dostalo uznania ako jednému z najlepších vojenských stratégov a veliteľov (Barkas, 247-183 pred kr.)
HANNO kartáginský vojenský veliteľ a moreplavec (5. st. pred Kr.)
KAPITANÁT vojenský veliteľský úrad v Uhorsku
KOMANDO povel, rozkaz, velenie, veliteľská právomoc, menší vojenský útvar osobitného určenia, špeciálna vojenská jednotka
KORNET vojenský trubač, neskôr veliteľ jazdeckej čaty, kovový dychový nástroj podobnú trubke, organový register