Výsledky vyhľadávania pre vojensky slang

KOMISÁR vojenský chlieb (slang.), chlieb dodávaný vojakom od vojenského eráru