Výsledky vyhľadávania pre vojensky vycvikovy

LEŠŤ vojenský výcvikový priestor
LIBAVA vojenský výcvikový priestor v ČR
VVP vojenský výcvikový priestor (skr.)
VVT vojenský výcvikový tábor (voj.)