Výsledky vyhľadávania pre vojsko po

HEER vojsko, po nemecky
KAVALÉRIA jazdectvo, jazda, pozemné vojsko bojujúce na koni
MILÍCIA občianske dobrovoľnícke vojsko, ľudová armáda, ozbrojená jednotka občanov, v socializme ozbrojená zložka komunistickej strany, v Rusku názov polície
PROVIANT potraviny pre vojsko