Výsledky vyhľadávania pre vojtech do

ADAMEC slovenský hudobný skladateľ a zbormajster (Vojtěch, 1926-1973)
BÉLINKO Vojtech (dom.)
ČULEN slovenský pedagóg a matematik, zakladateľ Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha a Domu Matice slovenskej (Martin, 1823-1894)
DIDI slovenský hudobný skladateľ (Vojtech, *1940)
FILKORN slovenský logik, zakladateľ slovenskej exaktnej metodológie, predstaviteľ bratislavskej filozoficko-metodologickej školy (Vojtech, *1922)
KELER uhorský (slovenský) hudobný skladateľ (Vojtech, 1820-1882)
NÁPRSTEK český národopisec, cestovateľ a vlastenec (Vojtěch, 1826-1894)