Výsledky vyhľadávania pre vokalna skl

BALLETTO MOTETO vokálna skladba tanečného charakteru
BALLETTO vokálna alebo inštrumentálna skladba tanečného charakteru
KONDUKT sprievod pri smútočných príležitostiach, najčastejšie pohrebný, v hudbe stredoveká viachlasná skladba, najčastejšie vokálna, s jednotným tempom všetkých hlasov, u organu vzduchové prúdenie do píšťal
MADRIGAL viachlasná vokálna skladba
MOTETO viachlasná vokálna skladba