Výsledky vyhľadávania pre voko

CENZÚRA kontrola, dozor, dohľad, najmä nad tlačou a inými masovokomunikačnými prostriedkami, v antickom Ríme odhad majetku občanov, úrad cenzora
CYTOFARYNX bunkový hltan prvokov
DIVO bujaro, divoko
DIVO zúrivo, divoko, prudko
DIVOCE divoko, po česky
DIVOSŤ divokosť
DOOKOLA na všetky strany, do kruhu, dokola, vôkol
DRAVO divoko
EVOKOVAT evokovať, po česky
FEROCE búrlivo, divoko