Výsledky vyhľadávania pre volá sa kniž

APELOVAL odvolával sa (kniž.)
APELOVAŤ odvolávať sa (kniž.)
MENOVALASA volala sa (kniž.)
SLUL volal sa (kniž.)
SLUŤ volať sa (kniž.)
VOLAŤ dožadovať sa, dovolávať sa (kniž.)
ZVE SA volá sa (kniž.)
ZVEŠ SA voláš sa (kniž.)