Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre volá sa kniž

APELOVAL odvolával sa (kniž.)
APELOVAŤ odvolávať sa (kniž.)
MENOVALASA volala sa (kniž.)
SLUL volal sa (kniž.)
SLULA volala sa (kniž.)
SLUŤ volať sa (kniž.)
VOLAŤ dožadovať sa, dovolávať sa (kniž.)
ZVALO SA volalo sa (kniž.)
ZVE SA volá sa (kniž.)
ZVEŠ SA voláš sa (kniž.)