Výsledky vyhľadávania pre volání o pomoc

MAYDAY (mej dej) rádiofónne slovné tiesňové volanie, volanie o pomoc
RATA volanie o pomoc
SOS save our souls, rádiotelegrafické volanie o pomoc (angl.skr.), tiesňový signál v medzinár. Morseovej abecede