Výsledky vyhľadávania pre volanie ang

APPEAL odvolanie, po anglicky
CALL volanie, po anglicky
CALLING povolanie, po anglicky
CAREER povolanie, po anglicky
CRY volanie, po anglicky
DSC Digital Selective Calling, digitálne selektívne volanie (angl.skr.)
KONVOKÁCIA zvolanie, povolanie, schôdzka, snem, v Anglicku zákonodárna synoda anglikánskej cirkvi v právnej praxi verejná súdna výzva k prihláseniu pohľadávok
RECALL odvolanie, po anglicky
REPEAL odvolanie, po anglicky
SILA pozitívne zvolanie (slang.)