Výsledky vyhľadávania pre volic

ELEKTOR voliteľ, volič (odb.)
ELEKTOR zvolený zástupca voličov
HLAS rozhodnutie voliča
KÚRIA pápežská stolica, v prenesenom zmysle Vatikán, v niektorých volebných systémoch trieda voličov určovaná podľa výšky majetku, bývalý zemiansky dvor na Slovensku
MULTIPLEXOR prepínač, kanálový volič
POSLANEC zástupca voličov
TUNER volič (tech.)