Výsledky vyhľadávania pre voltamper zn.

KVA kilovoltampér (zn.)
VA voltampér (zn.)