Výsledky vyhľadávania pre vonkajšia podobnosť

HOMOMORFIZMUS vonkajšia podobnosť pri nerovnakom pôvode (biol.)