Výsledky vyhľadávania pre vop

A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu (práv.)
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu, rozhrešenie, odpustenie hriechov
ANACHT arménsky filozof, predstaviteľ novoplatonizmu (David, 5.-6. stor.)
APRIÓRNY vopred daný, vopred stanovený, nezávislý na skúsenosti
ARCHÉ prvopočiatok, prazáklad, prvotný princíp (filoz.)
AVIZOVALI vopred hlásili
AVIZUJE vopred ohlasuje
AYER anglický filozof, predstaviteľ novopozitivizmu s tendenciou prechodu k lingvistickej filozofii, profesor logiky na Oxfordskej univerzite (Alfred Jules, *1910)