Výsledky vyhľadávania pre vopred nem

TELEOLÓGIA teória o účelnosti všetkého diania a vývoja, o tom, že celé svetové dianie prebieha podľa vopred daného plánu k určenému cieľu