Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vopred stanov

APRIÓRNY vopred daný, vopred stanovený, nezávislý na skúsenosti
KONTINGENT vopred stanovený počet, dávka, zákonom alebo zmluvou stanovený počet alebo množstvo
MAKROINŠTRUKCIA vo výpočtovej technike inštrukcia, ktorá je pri preklade nahradená vopred stanovenou postupnosťou inštrukcií rovnakého zdrojového jazyka
PAUŠÁL dohodnutá alebo stanovená suma na úhradu vopred presne neurčených, väčšinou pravidelných nákladov, úhrnný počet úkonov za jednotku času