Výsledky vyhľadávania pre vopred urceny

AŽURITA vykonanie administratívnej práce v určitý vopred určený deň (admin.)
PAUŠÁL dohodnutá alebo stanovená suma na úhradu vopred presne neurčených, väčšinou pravidelných nákladov, úhrnný počet úkonov za jednotku času