Výsledky vyhľadávania pre vratkosť , nestálosť

LABILITA vratkosť, kolísavosť, nepevnosť, nestálosť
LABILITA vratkosť, nestálosť
LABILNOSŤ vratkosť, kolísavosť, nepevnosť, nestálosť