Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vrch v C

ABLÁCIA chirurgický zákrok na povrchu tela, mechanické odňatie, chirurgické odlúčenie, amputácia
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABLÁCIA povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca
ABLÁCIA topenie meteorického telesa a strhávanie kvapôčiek z jeho povrchu v zemskej atmosfére (astr.)
ABRÁZIA zoškrabanie povrchu sliznice (lek.)
ADAMS vrch v Colorade, vrch v USA
ADSORBCIA povrchové pohlcovanie
ADSORBCIA schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné látky, adsorpcia
ADSORBENT látka pohlcujúca na svojom povrchu látky z roztokov alebo plynov
ADSORBOVAL pohlcoval na svojom povrchu iné látky