Výsledky vyhľadávania pre vrely

HYBRIDIZÁCIA kríženie, zmena zloženia vyvrelých hornín ich zmiešaním alebo asimiláciou cudzorodého materiálu
INNIG vrelý, po nemecky