Výsledky vyhľadávania pre vrst

AEROLÓGIA náuka o fyzikálnych dejoch vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä v troposfére
AEROLÓGIA veda o vyšších atmosférických vrstvách z fyzikálnych hľadísk
AERONÓMIA náuka o horných vrstvách astmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou
AERONÓMIA náuka o horných vrstvách atmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou
AEROPAUZA časť horných vrstiev atmosféry, kde nie je možné lietať
AGLOMERÁCIA nahromadenie, navrstvenie, zhluk
ALITÁCIA pokrývanie železa hliníkovou vrstvou, difúzne hliníkovanie
ALITOVANIE pokrývanie železa hliníkovou vrstvou
ALTOSTRATUS súvislá šedá (sivá) alebo biela vrstva oblakov
ALUMETOVANIE povrchová úprava niektorých železných kovov hliníkovou vrstvou