Výsledky vyhľadávania pre vrstva

AEROLÓGIA náuka o fyzikálnych dejoch vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä v troposfére
AEROLÓGIA veda o vyšších atmosférických vrstvách z fyzikálnych hľadísk
AERONÓMIA náuka o horných vrstvách astmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou
AERONÓMIA náuka o horných vrstvách atmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou
AKAD vrstva prvohôr
ALTOSTRATUS súvislá šedá (sivá) alebo biela vrstva oblakov
ARISTOKRACIA šľachta a jej vláda za feudalizmu, dedičná vláda šľachty, privilegovaná vrstva spoločnosti
ASTENOSFÉRA zemská vrstva so zníženou viskozitou ležiaca pod litosférou v hĺbke 50 – 100 km
ATOKAN vrstva prvohôr (geol.)
BATOLIT rozsiahla vyvrenina v hlbších vrstvách zemskej kôry, vyvrelé teleso veľkých rozmerov, ktoré stuhlo v hĺbke