Výsledky vyhľadávania pre vrstva ciev

INTIMA vnútorná vrstva cievy
MÉDIA stredná vrstva cievnej steny