Výsledky vyhľadávania pre vsať

ABSORBOVAŤ pohlcovať, vstrebávať, vpíjať, pohltiť, vsať, vsávať, vpiť
VPIŤ pitím pohltiť, vsať, vsiaknuť