Výsledky vyhľadávania pre vták lyžičiar

AJAJA americký bahniakovitý vták, patriaci do rodu lyžičiarov