Výsledky vyhľadávania pre vtak na j

BOCIAN veľký vták žijúci na močaristých lúkach
ČAJKA malá turecká alebo kozácka loďka, vojenská hliníková nádoba na jedlo s pohyblivým držadlom, ešus, vodný vták
ENDOTERMIA jav, pri ktorom sa spotrebováva teplo, termoregulačná schopnosť cicavcov a vtákov udržiavať stálu telesnú teplotu
HÝĽ spevavý vták žijúci na smrekoch
CHERUB okrídlená bytosť, človek-vták, v biblii anjel, v prenesenom význame krásna a dokonalá bytosť
CHERUBÍN okrídlená bytosť, človek-vták, v biblii anjel, v prenesenom
KALUŽIAK vták žijúci v močarinách
KARDINÁL vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliť pápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár, pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky
KOLIBRÍK drobný pestrofarebný vtáčik, najmenší vták žijúci v oboch častiach amerického kontinentu, schopný lietať pospiatky
KONDOR veľký dravý juhoamerický vták pripomínajúci supa
KORMORÁN veľký vodný vták, žijúci aj v podunajskej delte vo veľkých kolóniach
KUKANG druh nočnej poloopice veľkej ako mačka žijúcej vo väčších lesoch v Indii a na Sundských ostrovoch a živiacej sa hmyzom, jaštericami, vtákmi, malými cicavcami a plodmi
MANDIBULA dolná čeľusť vtákov, obojživelníkov a cicavcov, hryzadlá hmyzu
RARA AVIS vzácny vták, v prenesenom význame niečo neobyčajné, vzácne, cenné, vzácny hosť, neobvyklá návšteva, tzv. biela vrana
STOJÁK stoják - noha pernaté zvěře (znamená vtáky, ktorí sú zahrnutí podľa zákona medzi zver)
VRABEC náš najrozšírenejší vták
VÝR veľký nočný dravý vták, druh sovy, najväčšia sova
ZOIDIOGAMIA opelenie rastlín sprostredkované živočíchmi, najmä hmyzom a vtákmi