Výsledky vyhľadávania pre vtak na u

ANTHUS anthus campestris-vzácny vták na území Slovenska Ľabtuška lúčna
AUGUR starorímsky kňaz veštiaci z letu a kriku vtákov, neúprimný, falošný človek
BOCIAN veľký vták žijúci na močaristých lúkach
ČAJKA malá turecká alebo kozácka loďka, vojenská hliníková nádoba na jedlo s pohyblivým držadlom, ešus, vodný vták
D'ARRIGO taliansky znalec vtákov, pilot rogala a padákového klzáku (Angelo, 1961-2006)
E CANTU DINOSCITUR AVIS podľa spevu poznáš vtáka
ENDOTERMIA jav, pri ktorom sa spotrebováva teplo, termoregulačná schopnosť cicavcov a vtákov udržiavať stálu telesnú teplotu
HÝĽ spevavý vták žijúci na smrekoch
KALUŽIAK vták žijúci v močarinách
KARDINÁL vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliť pápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár, pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky