Výsledky vyhľadávania pre vtip

ACUME dôvtip, po taliansky
AFORICKÝ stručný a vtipný
AFORISTICKÝ stručný a vtipný
AFORISTICKÝ vtipný, stručný, výstižný
AFORIZMUS krátky a vtipný, satirický výrok
AFORIZMUS stručný a vtipný výrok
AHA citoslovce pochopenia, citoslovce porozumenia, slovko porozumenia, citoslovce dôvtipu
AHA slovko porozumenia, dovtípenia
ANEKDOTA vtip, krátke vtipné rozprávanie s prekvapujúcou pointou
ANEKDOTA vtipná príhoda