Výsledky vyhľadávania pre vyžaroval teplo

PÁLIL vyžaroval teplo
PÁLILA vyžarovala teplo
PÁLILI vyžarovali teplo
PÁLILO vyžarovalo teplo
SÁLAL vyžaroval svetlo, vyžaroval teplo
SÁLALO vyžarovalo teplo