Výsledky vyhľadávania pre vycerpa na 5 písmen

CAPUT hlava, obrazne: vyčerpaný, mŕtvy
UKONÁ vyčerpá, unaví
UMORÍ veľmi vyčerpá
ÚNAVA vyčerpanosť
UNAVÍ vyčerpá
UTRÁP vyčerpaj trápením, umor