Výsledky vyhľadávania pre vydáva zvuk kacka

TÁKAŤ kačkať, vydávať zvuky podobné slabike ták (o kačke)