Výsledky vyhľadávania pre vyhnans

EMIGRÁCIA nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo, vyhnanstvo, emigranti ako celok, v ekologickom zmysle vysťahovanie živočíchov určitého druhu z priestoru populácie
EXIL vyhnanstvo
GOLET židovská osada vo vyhnanstve