Výsledky vyhľadávania pre vyjadrenie myšlienky

ALEGÓRIA obrazné vyjadrenie myšlienky, inotaj
ALEGÓRIA vyjadrenie myšlienky obrazom
PERIBOLA vyjadrenie myšlienky okľukou, štylistické použitie opisu
VÝROK vyjadrenie myšlienky
VÝROK vyjadrenie myšlienky slovami