Výsledky vyhľadávania pre vylieči

HOSPIC cirkvou prevádzkovaný útulok pre ľudí v poslednom štádiu nevyliečiteľnej choroby
KURABILITA možnosť liečenia vyliečiteľnosť
PERNICIÓZNY zhubný nevyliečiteľný
SANABILNÝ schopný uzdravenia vyliečiteľný zhojiteľný
UZDRAVIŤ vyliečiť
ZACELÍ vylieči, zahojí
ZHOJA vyliečia (kniž.)