Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vylučovanie p

ALBUMINÚRIA vylučovanie bielkovín močom proteinúria
ANHIDRÓZA znížené vylučovanie potu
CALCAURIA kalkaúria, zvýšené vylučovanie vápenatých solí močom, med.
DEJEKCIA bezprávne vypudenie z držby, výkaly, vylučovanie
DIURETIKÁ lieky podporujúce vylučovanie moču
ELIMINÁCIA vyradenie, vylúčenie, odstavenie, odstránenie, postupné vylučovanie neznámej z rovnice
HIDRODERMIA nadmerné vylučovanie potu
HYPERSALIVÁCIA nadmerné vylučovanie slín ptyalizmus
CHOLAGOGUM látka zvyšujúca vylučovanie žlči alebo urýchľujúca vyprázdňovanie žlčníka
KALCIÚRIA chorobné vylučovanie vápnika močom