Výsledky vyhľadávania pre vyluck

AKÁCIA tropický krík alebo strom rodu Acacia, z ktorého výlučkov sa vyrába lepidlo známe ako arabská guma
AMBRE aromatické výlučky vorvaňov
CYTODIAGNOSTIKA určenie diagnózy mikroskopickým skúmaním tkanív, kvapalín a výlučkov tela
HODVÁB vlákno z výlučku hodvábnika
INKRÉCIA odovzdávanie výlučkov (hormónov) žľazami s vnútornou sekréciou priamo do krvného obehu
NEMOKVALA nevlhla od výlučkov
SLINY výlučky ústnych žliaz
ŽĽAZA živočíšny ústroj tvoriaci výlučky