Výsledky vyhľadávania pre vymedz

AREÁL vymedzená čas územia
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
AUT zahranie lopty mimo vymedzený hrací priestor, priestor za hraničnými čiarami
DANÁ vymedzená
DÁVKA vymedzené množstvo
DEFINÍCIA vymedzenie pojmu, výmer, presný opis
DELIMITÁCIA vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti
DEMARKAČNÝ vymedzujúci, rozdeľujúci, hraničný
DETERMINÁCIA určenie, vymedzenie
DETERMINUJÚCI vymedzujúci