Výsledky vyhľadávania pre vymedzený priestor

AUT zahranie lopty mimo vymedzený hrací priestor, priestor za hraničnými čiarami
OUT zahranie lopty mimo vymedzený hrací priestor, priestor za hraničnými líniami ihriska
SEKTOR vymedzený priestor, ohraničený úsek, pracovný odbor, kruhový alebo guľový výsek, definovaný výsek magnetickej stopy alebo skupiny stôp na magnetickom nosiči vymedzený určitým uhlovým natočením pamäťového nosiča a priradenou adresou