Výsledky vyhľadávania pre vymedzovacie zámeno

LIMITATIVUM vymedzovacie zámeno (sám, každý, všetci)
SAMÍ vymedzovacie zámeno