Výsledky vyhľadávania pre vymysl ený príbeh

BÁCHORKA vymyslený príbeh
FABULA vymyslený príbeh, bájka
LEGENDA primitívny výklad vzniku prírodných javov, rozšírený nesprávny názor na osobnú alebo spoločenskú činnosť, príbeh zo života svätých, vymyslená príhoda