Výsledky vyhľadávania pre vynález inač

MORZEOVKA zvláštny druh telegrafnej abecedy a čísloviek z kombinácie bodiek a čiarok podľa vynálezcu morseho