Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vynik

ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
AMBÍCIA ctižiadosť, snaha vyniknúť, veľkorysé plány
AMBÍCIE túžby vyniknúť
AMBICIÓZNY usilujúci sa vyniknúť ctižiadostivý
ARIVIZMUS povýšenectvo, prehnaná snaha o vyniknutie
AŠPIRÁCIA snaha po vyniknutí a uplatnení, úsilie o získanie niečoho
AUTORITA vážnosť, vplyv vyvierajúci z uznávaného postavenia a vlastností, vynikajúci odborník alebo znalec
BERG vynikajúci sovietsky ichtyológ
BOREC človek vynikajúci v určitej oblasti, najmä v športe, športovec v silovej disciplíne
BRAVISSIMO vynikajúco, skvelo